Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng vào năm 1980 với ba phòng tre lá để phục vụ giảng dạy cho trẻ em xung quanh khu vực trường. Sau đó trường được đầu tư xây dựng 03 phòng học cấp 4 thay cho các phòng tre lá và có tên là Trường cấp I Vị Hoà.

Từ năm 1990 đến 1995, trường được sát nhập với trường cấp I thị trấn Vị Thanh 5 lấy tên Trường cấp I thị trấn Vị Thanh 4.

Năm 1996, trường được tách ra từ Trường cấp I thị trấn Vị Thanh 4 và lấy tên là Trường Tiểu học thị trấn Vị Thanh 5. Sau đó trường đổi tên là Trường Tiểu học thị trấn Vị Thanh 3.

Đến ngày 17/8/2009, theo Quyết định số 2310/QĐ-UBND của UBND thị xã Vị Thanh, trường được đổi tên thành trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Năm 2015, trường được đầu tư xây dựng giai đoạn 1. Ngày 04 tháng 09 năm 2015, trường được khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở mới tại đường Võ Văn Kiệt, khu vực 1 phường III với 19 phòng học và 4 phòng chức năng, cùng với 02 điểm lẻ tại khu vực 4 và khu vực 5. Năm học 2015-2016, trường có 03 điểm với 24 lớp.

Tháng 9/2019, trường được tiếp tục đầu tư cở sở vật chất giai đoạn 2 và được đưa vào sử dụng thêm 10 phòng học và 11 phòng chức năng, nâng tổng số phòng học hiện có của trường là 33 phòng và 15 phòng chức năng (02 điểm).

* Thành tích đã đạt được

Nhiều năm liền trường đã được tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến và trong năm học 2016-2017, 2018-2019 trường vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.