Hành trình vui Tết Trung thu của các em học sinh ở TH Nguyễn Văn Trỗi